نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

 

  معرفی  منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس

منطقه ويژه اقتصادي کشتي سازي خليج فارس طبق تصويب نامه شماره 22727/ت 23561ک مورخه 14/5/1380 شورايعالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي صرفا" به منظور فعاليت در صنايع ساخت و تعمير کشتي و سازه هاي دريايي در زميني به مساحت 1100  هکتار در محدوده شرکت مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران ايجاد و شرکت ياد شده به عنوان سازمان مسئول منطقه منطقه ويژه اقتصادي کشتي سازي خليج فارس تعيين شده است.

منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، در طرح هاي کلان کشور به عنوان منطقه ايجاد صنايع انرژي بر معدني، پردازش کالاها و تغيير و تکميل آن ها براي صادرات و صادرات مجدد در نظر گرفته شده است. متوسط درجه حرارت سالانه هوا در اين منطقه 27 درجه سانتيگراد است.
منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس (سازمان مسئول: شركت مجتمع كشتي سازي فرا ساحل ايران )

 
 

مشخصات تماس :

    مديرعامل: آقاي‌ فتح الله محمدي
مدير روابط‌ عمومي: آقاي ذرهون
تلفن مستقیم :2723226-0761
دفتر تهران: شهرك قدس ـ خيابان مهستان ـ جنب پاسگاه نيروي انتظامي ـ ساختمان نصر 10 ـ طبقه 4 الي 7
تلفن: 88085609
دفتر مركزي‌: 37 كيلومتري‌ غرب‌ بندرعباس‌ ـ مجتمع‌ صنايع‌ دريايي‌
صندوق‌ پستي‌ 3859ـ79145
تلفن دفتر مدیرعامل:‌ 2723265 ـ 0761
فكس: 2723352 ـ 0761
درگاه اینترنتی :  www.isoico.com
پست های الکترونیکی :  info@isoico.com  ،  Relations@isoico.com

 

  معرفی منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس

منطقه ويژه اقتصادي کشتي سازي خليج فارس طبق تصويب نامه شماره 22727/ت 23561ک مورخه 14/5/1380 شورايعالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي صرفا" به منظور فعاليت در صنايع ساخت و تعمير کشتي و سازه هاي دريايي در زميني به مساحت 1100  هکتار در محدوده شرکت مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران ايجاد و شرکت ياد شده به عنوان سازمان مسئول منطقه منطقه ويژه اقتصادي کشتي سازي خليج فارس تعيين شده است.

منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، در طرح هاي کلان کشور به عنوان منطقه ايجاد صنايع انرژي بر معدني، پردازش کالاها و تغيير و تکميل آن ها براي صادرات و صادرات مجدد در نظر گرفته شده است. متوسط درجه حرارت سالانه هوا در اين منطقه 27 درجه سانتيگراد است.
منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس (سازمان مسئول: شركت مجتمع كشتي سازي فرا ساحل ايران )

 
 

مشخصات تماس :

    مديرعامل: آقاي‌ فتح الله محمدي
 مدير روابط‌ عمومي: آقاي ذرهون
 تلفن مستقیم :2723226-0761
 دفتر تهران: شهرك قدس ـ خيابان مهستان ـ جنب پاسگاه نيروي انتظامي ـ ساختمان نصر 10 ـ طبقه 4 
  الي 7

 تلفن: 88085609
 دفتر مركزي‌: 37 كيلومتري‌ غرب‌ بندرعباس‌ ـ مجتمع‌ صنايع‌ دريايي‌
 صندوق‌ پستي‌ 3859ـ79145
 تلفن دفتر مدیر عامل:‌ 2723265 ـ 0761 
 نمابر: 2723352 ـ 0761 
 نشانی اینترنتی :  www.isoico.com
پست های الکترونیکی :  info@isoico.com  ،  Relations@isoico.com