صفحه اصلی > قوانین و مقررات > مراحل اخذ گواهي كاربري نهايي 
 

مراحل اخذ گواهي كاربري نهايي

 

 

فرایند اخذ گواهی کاربر نهایی اقلام با کاربری دوگانه:

1-  ارایه مستندات یا نامه مربوط به کشور صادرکننده در ارتباط با ضرورت ارسال گواهی کاربر نهایی از سوی دولت ایران (نمونه متن مورد تائید )

 2- ارایه پروفرما به همراه تصویر قسمتی از سند کانال خرید برجام (Infcirc_254_rev.10_part2) که در آن به نام و مشخصات کالای وارداتی اشاره شده است.

 3- ارایه آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت

 4- ارایه پروانه بهره‌برداری

5- چاپ متن تعهدنامه فارسی بر روی سربرگ شرکت استفاده‌کننده نهایی از کالای وارداتی به همراه امضای مقام مجاز و مهر شرکت بر روی فرم تعهدنامه فوق

  6- چاپ متن End-use certification برروی سربرگ شرکت استفاده‌کننده نهایی از کالای وارداتی و درج امضای مقام مجاز بهمراه مهر شرکت در Section E بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی و تایید (درج مهر و امضای مقام مسئول معرفی شده به سازمان توسعه تجارت) دستگاه های ذیربط  در Section F

 7- چاپ متن  End- use- certification  برروی سربرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت و درج نام و مشخصات مدیر کل  دفتر  مقررات صادرات و واردات (این مرحله با ارایه فایل در دفتر مقررات انجام می‌پذیرد)

8- ارایه معرفی‌نامه رسمی شرکت برای ارائه دهنده اسناد و دریافت‌کننده گواهی فوق

 

تلفن تماس :  22662645 - 22664027