صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور افغانستان

نام و نام خانوادگی : محمدرضا کریم زاده
تلفن : 0093-202310920
نمابر: 0093-202310919
تلفن همراه: 0093-792255352
آدرس: EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Afghanistan-kabol Street shahre now-Crossing Shirpoor
رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: Mkarimzadeh22@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی: