صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور قزاقستان

نام و نام خانوادگی : آنه دوردی ایران پناه
تلفن : 0077172265359
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 0077756001484
آدرس:

Embassy of the Islamic Republic, A.Tokpanvoa, str, 23, Akbulak-3, Dis. Astana, Kazakhstan.

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: ad.iranpanah@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:

http://kazakhstan.tpo.ir/

روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران از ساعت 9 لغایت 16/30