صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور کنیا

نام و نام خانوادگی : مرتضی دیلان
تلفن : 00254202344215
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 0025-4701947309
آدرس:

Villa Golestan, L R. NO.2951, Lower Kabete Rd, Nayrobi, Kenya P.O.Box 49170-00100

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: mrtz.dln@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران 17-8