صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور اندونزی

نام و نام خانوادگی : انور کمری
تلفن : 0062-2131931391–2131931378
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 0062-8561769698
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO. JL.Cokroaminoto, Menteng Jakarta Pusta-Indonesia 10310

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: akamari1969@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : از ساعت 7/30 لغایت 15/30