صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور اندونزی

نام و نام خانوادگی : انور کمری
تلفن : 0062-2131931391–2131931378-2131934637
نمابر: 0062-213107860
تلفن همراه: 0062-8561769698
آدرس: EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO. JL.Cokroaminoto, Menteng Jakarta Pusta-Indonesia 10310
رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: akamari1969@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی: