صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در شانگهای چین

نام و نام خانوادگی : علی دهقانی
تلفن : 00862164332997-8
نمابر: 00862164336826
تلفن همراه: 008613585927047
آدرس:

Consulate General of I.R.Iran in Shanghai , 17 west Fuxing Road , Shanghai , 200031, China

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: dehghani@tpo.ir tpo.dehghani@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : 13-4