صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

زر ماکارون

نام شرکت:

زر ماکارون

نام مدیر عامل:

مرتضی سلطانی

021-88055457

info@zarmacaron.com

021-88049907

www.zarmacaron.com

زمینه فعالیت:

ماکارونی

صادرکننده نمونه:

1393

صادر کننده ممتاز*