صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پویندگان راه سعادت

نام شرکت:

پویندگان راه سعادت

نام مدیر عامل:

عبدالرضا یعقوب زاده طاری

021-77180630

info@saadatco.com

021-77180629

www.saadatco.com

زمینه فعالیت:

انواع مانیتور علائم حیاتی بیماربا پارامتر

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده ممتاز*