صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پاکسان

نام شرکت:

پاکسان

نام مدیر عامل:

هوشنگ بالا زاده نیری

021-64562325

info@paxanco.com

021-66258382

www.paxanco.com

زمینه فعالیت:

محصولات شوینده

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده ممتاز*