صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ذوب آهن اصفهان

نام شرکت:

ذوب آهن اصفهان

نام مدیر عامل:

اردشیر سعد محمدی

031-36240031

export@esfahansteel.com

031-36240033

www.esfahansteel.com

زمینه فعالیت:

تیر ]هن و میلگرد

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده ممتاز*