صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه صنعتی نجاتی- آناتا

نام شرکت:

گروه صنعتی نجاتی- آناتا

نام مدیر عامل:

علی سالک نجات

041-36372020

info@anataco.com

041-36373637

www.anataco.com

زمینه فعالیت:

محصولات شیرینی و شکلات

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*