صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

داروسازی فارابی

نام شرکت:

داروسازی فارابی

نام مدیر عامل:

علیرضا تحسیری

021-88842757

export@farabipharma.ir

021-88308450

www.farabipharma.ir

زمینه فعالیت:

دارو

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*