صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

نفت سپاهان

نام شرکت:

نفت سپاهان

نام مدیر عامل:

محمدرضا موثقی نیا

021-83470000

soc@sepahanoil.com

021-88875537

www.sepahanoil.com

زمینه فعالیت:

روغن موتور

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*