صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ساختمانی دنا رهساز

نام شرکت:

ساختمانی دنا رهساز

نام مدیر عامل:

محمد ابوطالبی

021-88757360

info@denarahsaz.com

021-88735079

www.denarahsaz.com

زمینه فعالیت:

خدمات

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*