صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پتروشیمی شازند- اراک

نام شرکت:

پتروشیمی شازند- اراک

نام مدیر عامل:

خداداد غریب پور

021-82120

gharibpour.k@arpc.ir

021-82121

www.arpc.ir

زمینه فعالیت:

پلی اتیلن سبک و سنگین

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*