صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تراکتور سازی ایران

نام شرکت:

تراکتور سازی ایران

نام مدیر عامل:

ابوالفتح ابراهیمی

021-44538564

info@itm.co.ir

021-44513203

www.itm.co.ir

زمینه فعالیت:

انواع تراکتور سنگین

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*