صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شکوه بناب

نام شرکت:

شکوه بناب

نام مدیر عامل:

محمد رضا طبیبی

041-37781130

info@shokooh-bonab.com

041-37780699

www.shokooh-bonab.com

زمینه فعالیت:

خشکبار

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*