صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه صنعتی اترک شیمی شرق

نام شرکت:

گروه صنعتی اترک شیمی شرق

نام مدیر عامل:

مهدی نعیمی پور

051-35412652

info@atrakpaint.net

051-35412651

www.atrakshimi.net

زمینه فعالیت:

رنگهای روغنی

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*