صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

مجتمع صنایع لاستیک یزد

نام شرکت:

مجتمع صنایع لاستیک یزد

نام مدیر عامل:

اسکندر ستوده

021-88761247

yazdtire@yric.com

021-88769040

www.yric.com

زمینه فعالیت:

لاستیک

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*