صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

کارخانجات چرخ خیاطی ایران-کاچیران

نام شرکت:

کارخانجات چرخ خیاطی ایران-کاچیران

نام مدیر عامل:

سید مهدی میر سجادی

021-88315271

crm@kachiran.ir

021-88823938

www.kachiran.ir

زمینه فعالیت:

چرخ خیاطی

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*