صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

یاتا اکسپرس

نام شرکت:

یاتا اکسپرس

نام مدیر عامل:

حسین عادلیان سدهی

021-88822933

info@yataexpressco.com

021-88845155

www.yataexpressco.com

زمینه فعالیت:

وتبلو

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*