صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صنعتی داداش برادر-شونیز

نام شرکت:

صنعتی داداش برادر-شونیز

نام مدیر عامل:

پرویز بیوک

041-36306986

info@shoniz.com

041-36306387

www.shoniz.com

زمینه فعالیت:

آبنبات و تافی

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*