صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

خانه فرش عظیم

نام شرکت:

خانه فرش عظیم

نام مدیر عامل:

احد عظیم زاده

021-22888161

info@azimzadeh.ir

021-22659878

www.azimzadeh.ir

زمینه فعالیت:

فرش دستباف

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*