صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شیشه کاوه فلوت

نام شرکت:

شیشه کاوه فلوت

نام مدیر عامل:

ابراهیم عسگریان دماوندی

021-84400

info@kavehglass.com

021-88772329

www.kavehglass.com

زمینه فعالیت:

انواع بلورجات آشپزخانه

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*