صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

رزیتان

نام شرکت:

رزیتان

نام مدیر عامل:

محسن حاجی بابا

021-22020521

info@resitan.net

021-22020486

www.resitan.net

زمینه فعالیت:

رزین آلکید

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*