صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ایران یاسا تایر و رابر

نام شرکت:

ایران یاسا تایر و رابر

نام مدیر عامل:

مصطفی حسینی پناهنده

021-65607028

info@iranyasa.ir

021-65606835

www.iranyasa.ir

زمینه فعالیت:

انواع تایر و موتور سیکلت

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکنند نمونه*