صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تحقیقاتی تولیدی سینا ژن

نام شرکت:

تحقیقاتی تولیدی سینا ژن

نام مدیر عامل:

هاله حامدی فر

021-42815

Info@cinnagen.com

021-88561575

www.cinnagen.com

زمینه فعالیت:

دارو

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*