صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

هسا

نام شرکت:

هسا

نام مدیر عامل:

منوچهر منطقی

021-45227291

marketing@hesa.ir

021-45224910

www.hesa.ir

زمینه فعالیت:

خدمات

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*