صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

فراورده های لبنی کاله

نام شرکت:

فراورده های لبنی کاله

نام مدیر عامل:

غلامعلی سلیمانی

021-88866425

m.kalani@solico.ir

021-88866301

www.kalleh.com

زمینه فعالیت:

فرآورده های لبنی

صادرکننده نمونه:

1395

مدال افنخار صادرات 1395*