صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

فراب

نام شرکت:

فراب

نام مدیر عامل:

مهران لطفی

021-88900042

mr.nazabadi@farab.com

021-88893637

www.farab.com

زمینه فعالیت:

پیمانکاران

صادرکننده نمونه:

1395

ممتاز1395*