صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شرکت شکوه بناب

نام شرکت:

شرکت شکوه بناب

نام مدیر عامل:

محمدرضا طبیبی

4137781130

info@shokooh-bonab.com

4137780699

www.shokooh-bonab.com

زمینه فعالیت:

خشکبار (غیر پسته)

صادرکننده نمونه:

1395

ممتاز*