صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ایران خودرو

نام شرکت:

ایران خودرو

نام مدیر عامل:

هاشم یکه زارع

48901

info@ikco.ir

44934000-1

www.ikco.ir

زمینه فعالیت:

خودرو سواری

صادرکننده نمونه:

1395

صادرکننده نمونه*