صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پلاستیک کار

نام شرکت:

پلاستیک کار

نام مدیر عامل:

هوشنگ پارسا

88875257

info@plastickarco.com

88880735

www.plastickarco.com

زمینه فعالیت:

مصنوعات پلیمری

صادرکننده نمونه:

1395

صادرکننده نمونه*