صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

فراب

نام شرکت:

فراب

نام مدیر عامل:

علي وكيلي

(+98-21) 88903117-9

www.farab.com

(+98-21) 88893637

mailbox@farab.com

زمینه فعالیت:

خدمات فني و مهندسي در حوزه پروژه هاي نيروگاه آبي، نيروگاه حرارتي و سيويل

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان ممتاز سال 1397*