صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شرکت یاتا اکسپرس ( سهامی خاص )

نام شرکت:

شرکت یاتا اکسپرس ( سهامی خاص )

نام مدیر عامل:

عزت اله عادلیان سدهی

(+98-21)88822933 021-36770254

www.Yataexpressco.com

(+98-21)88845155 021-36770254

Info@Yataexpressco.com

زمینه فعالیت:

سالامبور - وت بلو - کراست - روده

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان ممتاز سال 1397*