صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شرکت خدمات مسافرتی ارگ جدید

نام شرکت:

شرکت خدمات مسافرتی ارگ جدید

نام مدیر عامل:

حمیدرضا مزینانی

(+98-21) 88844648 021-88844648

www.atc.ir

(+98-21) 88844649 021-88844649

info@atc.ir

زمینه فعالیت:

خدمات مسافرتی و گردشگری

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*