صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

زعفران بدیعی

نام شرکت:

زعفران بدیعی

نام مدیر عامل:

احمد بدیعی

(+98-51) 38580418 051-33442321

www.badieesaffron.com

(+98-51) 33412116 051-33412116

Info@badieesaffron.com

زمینه فعالیت:

زعفران

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*