صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شرکت بین المللی ساروج بوشهر(کارخانه سیمان کنگان)

نام شرکت:

شرکت بین المللی ساروج بوشهر(کارخانه سیمان کنگان)

نام مدیر عامل:

هانی دیزبند

(+98-21) 88670711 077-37228221

www.kangancement.ir

(+98-21) 88670695 077-37228220

info@kangancement.ir

زمینه فعالیت:

سیمان و کلینکر

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*