صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

پیشگامان کویر آسیا

نام شرکت:

پیشگامان کویر آسیا

نام مدیر عامل:

علی یوسفی سهزابی

(+98-35) 36294373

www.poiconnections.com

(+98-35) 36294374

salmanzadeh@pishgaman.com

زمینه فعالیت:

انتقال صدا و دیتا

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*