صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

نام شرکت:

تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

نام مدیر عامل:

دکتر هاله حامدی فر

(+98-21) 42815

www.cinnagen.com

(+98-21) 88561575

Export@cinnagen.com

زمینه فعالیت:

داروی سینووکس - داروی بتاوکس - داروی سینورا - داروی سیناتروپین - داروی سینال اف- داروی رسیژن

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*