صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تعاونی تولید رنگ ورزین الوان

نام شرکت:

تعاونی تولید رنگ ورزین الوان

نام مدیر عامل:

مهدی علیخان زاده

(+98-21) 88847444 021-4812

www.alvanpaint.com

(+98-21) 88303389 021-88303389

info@alvanpaint.com

زمینه فعالیت:

رنگ های حفاظتی , رنگ های ساختمانی , محصولات مهندسی

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*