صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولید وصادرات ریشمک

نام شرکت:

تولید وصادرات ریشمک

نام مدیر عامل:

عبدالرسول ترکمانی

(+98-71) 38222001

www.Rishmac.com

(+98-71) 38222004

Info@Rishmac.com

زمینه فعالیت:

پودر عصاره شیرین بیان - عصاره قالبی شیرین بیان

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*