صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تک ماکارون

نام شرکت:

تک ماکارون

نام مدیر عامل:

مهرداد نوری

(+98-21) 88724571 0264-4522400

www.takmakaron.com

(+98-21) 88724571 0264-4522400

info@takmakaron.com

زمینه فعالیت:

ماکارونی-آرد-اسنک

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*