صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شرکت تولیدی صنایع فارکوشیمی

نام شرکت:

شرکت تولیدی صنایع فارکوشیمی

نام مدیر عامل:

ستار شهیدانی

(+98-21) 49115000 028- 33450401

www.henkel.com

(+98-21) 89780355

info@henkeliran.com

زمینه فعالیت:

انواع پودر و مایعات شوینده

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*