صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تونل سد آریانا

نام شرکت:

تونل سد آریانا

نام مدیر عامل:

علی موسوی رحیمی

(+98-21) 88210933

www.ariana-co.com

(+98-21) 43850988

info@ariana-co.com

زمینه فعالیت:

خدمات فنی و مهندسی

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*