صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

جنرال مکانیک (سهامی خاص)

نام شرکت:

جنرال مکانیک (سهامی خاص)

نام مدیر عامل:

فؤاد خیر

(+98-21) 88088360-2

generalmechanic.com

(+98-21) 88094593

info@generalmechanic.com

زمینه فعالیت:

"صدورخدمات فنی مهندسی به کشورهای پاکستان و امارات متحده عربی از جمله احداث راه، تونل، پل و تاسیسات زیربنایی 1. پاکستان: احداث راه سوراب – کلات 2.امارات متحده عربی- راس الخیمه: احداث راه کوهستانی الجیس 3.امارات متحده عربی- شارجه: احداث راه وادی مودیق به تونل، احداث راه کلبا لاگون، احداث تقاطع کلاورلی

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*