صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

نام شرکت:

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

نام مدیر عامل:

منصور يزدي زاده

(+98-31) 525744380

www.esfahansteel.com

(+98-31) 52572594

export@esfahansteel.com

زمینه فعالیت:

تيرآهن هاي I و H ،ميلگرد ،كلاف ساختماني و صنعتي، ريل ، شمش ، چدن ، آهن اسفنجي ومحصولات جانبي

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*