صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

زرین ترنج مهرو

نام شرکت:

زرین ترنج مهرو

نام مدیر عامل:

مجتبی مستوفی نژاد

(+98-21) 86015909

www.ztmcarpet.com

(+98-21) 88241542

kh.nztm@gmail.com

زمینه فعالیت:

فرش . سالامبور

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*