صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)

نام شرکت:

شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)

نام مدیر عامل:

محسن قاسم جهرودي

(+98-21) 44196550-55

www.saipagroup.ocm

(+98-21) 44196550-55

saipa@saipacorp.com

زمینه فعالیت:

تيبا - سايپا 131 - سايپا 151 - تيبا 2 - سايپا 132 - ساينا

صادرکننده نمونه:

1397

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1397*